Danijelu sam upoznala preko naše zajedničke poznanice i ona je bila moj prvi dodir sa preuzimanjem odgovornosti za svoje trenutno stanje i sa zahvalnošću na onome što imam i što jesam. Nakon njezinog mjesečnog paketa nastavila sam upoznavati sve više tu divnu tehniku Theta Healing koju i dan-danas koristim za rad na sebi. Danijela je pratila mene i moju porodicu od mog prvog koraka pa sve do danas i bila nam je velika potpora u svim izazovima koje smo prolazili. Zauvijek zahvalna❤️??